eShopalia ofereix a les startups cobrir les seves necessitats en les àrees d’administració i finances sense haver de contractar un CFO.

D’aquesta manera les startups, durant les seves fases inicials i següents, podran comptar amb l’experiència, seguretat i confidencialitat que li pot proporcionar un CFO a part time.

El CFO a part time s’encarregarà de liderar la recerca de finançament i inversors així com de reforçar el pla de negoci de la startup.

Entre les funcions a exercir:

 • Participar en l’elaboració del business pla, valoracions i estructura de finançament, establint els KPIs de gestió.
 • Control i gestió de la tresoreria i anàlisi dels fluxos de caixa.
 • Responsable del pressupost i anàlisi de les desviacions, identificant els riscos, i proposta d’accions correctores. Optimitzar el procés financer i administratiu
 • Elaboració i supervisió de la comptabilitat general i analítica, la revisió del tancament mensual, els pagaments a proveïdors, facturació a clients.
 • Responsabilitats tributàries així com de gestionar els impostos.
 • Participar en la negociació amb proveïdors i clients (formes de pagament, crèdits …).
 • Negociació entitats bancàries i creditors.
 • Elaboració dels Comptes Anuals i coordinació i suport a l’auditoria.
 • Assessorament organitzacional a Direcció General atenent pressupost i pla estratègic.
 • Gestionar les relacions laborals de la companyia, recolzant-se en els assessors externs.
 • Anàlisi d’oportunitats de negoci, internacionalització i recerca d’inversors qualificats.
 • Gestió equip administratiu i financer
 • Cerca finançament privat i públiques nacionals (Enisa, Avança, ICO, Cofides, CDTI, ICF) i Internacionals de R + D + I per assegurar necessitats futures. eShopalia col·labora amb Euro-Funding, especialitzada en l’obtenció de fons públics.

Que no sigui massa tard, incorpora un CFO a part time al teu projecte.